BİLGİ

Kanun kapsamı:

İşveren, gemiadamı, kaptan ve işveren vekilinin tarifi:

Saklı hükümler:

Yabancı gemiadamları:

Yazılı akit:

Yazılı aktin şekli:

Belirli süre veya sefer için akit:

Akit süresinin uzaması:

Resim ve harçtan muafiyet:

Deneme süresi:

Çalışma ve kimlik karnesi:

Çalışma belgesi:

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma:

Önelsiz fesih ve infisah:

Fesih hakkını kullanma öneli:

Aktin çözülmesinde bildirim:

Fesih hükmünün başlangıcı:

Feshin bildirilmesi:

Feshi kapsamayan hal:

Kıdem tazminatı:

Yurda iade:

Yabancı gemiadamının iadesi:

Yurt içinde iade zorunluluğu:

İade zorunluluğuna uymamak:

İade hakkında yoksunluk:

İş süresi:

İstisnalar:

Fazla saatlerle çalışma:

Ücret:

Avans:

Ücret defteri:

Ücretin saklı kısmı:

İşveren hesabına iaşe:

İkamet yeri sağlanması:

İkamet yerleri ve iaşe hakkında:

İstisna:

Asgari ücret:

Ücret kesintisi:

Zarar karşılığı kesinti:

Yıllık ücretli izin:

Hafta tatili:

Hafta tatili ücreti:

Genel tatil ücreti:

Tatil ücretlerine girmeyen kısımlar:

Geçici iş göremezlik:

Görevli ve yetkili mahkeme:

Bildirimler:

Saklı hükümler:

Denetim ve teftiş:

Ceza hükümleri:

Yürürlükten kaldırılan kanunlar:

Yönetmelik

Yürürlük:

Yürütme:

Kanuna İşlenemeyen Hükümler