No Mevzuat Adı Tarihi R.G. Tarihi
6485 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 15.05.2013 29.05.2013
162 Cebri Çalıştırmanın İlgasına Dair 105 Sayılı Sözleşme 14.12.1960 22.12.1960
4333 Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin 29 Nolu Sözleşme 23.01.1998 27.01.1998
7293 Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında 58 Sayılı Sözleşme (1936 Tadili) 25.05.1959 02.06.1959
5825 Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 03.12.2008 18.12.2008
810 Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme 13.12.1966 22.12.1966
4944 Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme 15.07.2003 22.07.2003
3850 İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 26.11.1992 12.12.1992
2027 İstihdam Politikası İle İlgili 122 Sayılı Sözleşme 09.11.1976 20.11.1976
4334 İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Nolu Sözleşme 23.11.1998 27.01.1998
5448 İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkındaki 88 Sayılı Sözleşme 30.11.1949 07.12.1949
811 İş ve Meslek Bakımından Ayrım Hakkında 111 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi 13.12.1966 22.12.1966
5543 İşsizlik Hakkında 2 Numaralı ILO Sözleşmesi 16.02.1950 18.02.1950
3848 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme 25.11.1992 11.12.1992
4623 Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında 182 Sayılı Sözleşmesi 25.01.2001 03.02.2001
4407 Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı ILO Sözleşmesi 08.07.1999 10.07.1999
3849 Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen 59 Nolu Sözleşme (1937 Tadili) 26.11.1992 12.12.1992
1451 Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 Nolu Sözleşme 29.07.1971 10.08.1971
4906 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme 25.06.2003 01.07.2003
7292 Trimci ve Ateşci Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair 15 Sayılı Sözleşme 25.05.1959 02.06.1959
3851 Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışma Hakkında 144 Sayılı Sözleşme 26.11.1992 12.12.1992
5835 Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 96 Sayılı Sözleşme (1949 Tadili) 08.08.1951 14.08.1951
1453 Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında 118 Sayılı Sözleşme 29.07.1971 10.08.1971
3729 Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında 123 Sayılı Sözleşme 05.08.1991 21.05.1991