No Mevzuat Adı Tarihi R.G. Tarihi
6704 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14.04.2016 26.04.2016
5953 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun 13.06.1952 20.06.1952
4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 09.10.2003 24.10.2003
3146 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanun 09.01.1985 18.01.1985
5402 Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 03.07.2005 20.07.2005
854 Deniz İş Kanunu 20.04.1967 29.04.1967
5809 Elektronik Haberleşme Kanunu 05.11.2008 10.11.2008
5378 Engelliler Hakkında Kanun 01.07.2005 07.07.2005
4857 İş Kanunu 22.05.2003 10.06.2003
1475 İş Kanunu (Sadece 14. maddesi yürürlüktedir.) 25.08.1971 01.09.1971
6715 İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06.05.2016 20.05.2016
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 30.06.2012
4447 İşsizlik Sigortası Kanunu 25.08.1999 08.09.1999
5326 Kabahatler Kanunu 30.03.2005 31.03.2005
4688 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 25.06.2001 12.07.2001
4734 Kamu İhale Kanunu 04.01.2002 22.01.2002
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 05.01.2002 22.01.2002
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 24.12.2003
6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24.03.2016 07.04.2016
3213 Maden Kanunu 04.06.1985 15.06.1985
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 19.04.1990 04.05.1990
3308 Mesleki Eğitim Kanunu 05.06.1986 19.06.1986
5544 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 21.09.2006 07.10.2006
4046 Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 24.11.1994 27.11.1994
6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 18.10.2012 07.11.2012
3218 Serbest Bölgeler Kanunu 06.06.1985 15.06.1985
5502 Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 16.05.2006 20.05.2006
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 31.05.2006 16.06.2006
7201 Tebligat Kanunu 11.02.1959 19.02.1959
5233 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 17.07.2004 27.07.2004
3713 Terörle Mücadele Kanunu 12.04.1991 12.04.1991
2527 Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 25.09.1981 29.09.1981
2709 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 18.10.1982 09.11.1982
4904 Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 25.06.2003 05.07.2003
4817 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 27.02.2003 06.03.2003
4702 Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun İle Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29.06.2001 10.07.2001