No Mevzuat Adı Tarihi R.G. Tarihi
83/6061 Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik 21.02.1983 27.06.1983
2004/7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 19.04.2004 27.04.2004
2016/8375 Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 11.01.2016 15.01.2016
2014/6883 Geçici Koruma Yönetmeliği 13.10.2014 22.10.2014
2012/3178 Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 02.05.2012 04.07.2012
2006/10654 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 26.06.2006 12.07.2006
2004/7753 İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 20.08.2004 01.09.2004
2002/3975 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 18.03.2002 03.05.2002
2009/15188 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 29.06.2009 09.08.2009
8/5105 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik 16.07.1982 25.10.1982
99/12647 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 15.03.1999 18.04.1999
90/748 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 10.08.1990 15.11.1990
91/2268 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği 14.09.1991 09.10.1991
2005/9986 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 19.12.2005 17.02.2006
2011/2192 Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik 22.08.2011 03.10.2011
2006/11545 Taşınır Mal Yönetmeliği 28.12.2006 18.01.2007
8/5488 Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik 25.10.1982 14.01.1983
2012/3327 Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26.06.2012 08.07.2012