No Mevzuat Adı Tarihi R.G. Tarihi
2022/4 2024-2028 Stratejik Plan Çalışmaları Hakkında Genelge 12.12.2022
2022/3 4447 Sayılı Kanunun Geçici 32. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge 01.12.2022
2023/3 4447 Sayılı Kanun'un Geçici 33. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge 18.04.2023
2019/8 Asgari Ücret Desteği Hakkında Genelge 22.03.2019
2016/4 Asgari Ücret Desteği Hakkında Genelge 10.02.2016
2018/1 Bir Senden Bir Benden Ücret Desteği Genelgesi 27.06.2018
2020/5 Covid-19 Gerekçeli Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini Hakkında Genelge 11.12.2020
2012/20 Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Hakkında Genelge 20.08.2012
2018/1 Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelge 03.05.2018
2018/2 Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge 11.06.2018
2019/1 Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge 09.07.2019
2020/1 Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge 01.09.2020
2015/1 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge 26.10.2015
2014/2 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge 07.03.2014
2020/4 Engelli, Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İstihdamı Hakkında Genelge 19.02.2020
2014/7 Engellilerin Evde Bakımına Destek İçin Verilen Sosyal Yardımlar Hakkında Genelge 04.06.2014
2012/24 Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Genelge 16.10.2012
2012/26 Evde Bakım Ücreti Geri Ödeme Hakkında Genelge 19.11.2012
2021/1 İç Denetim Faaliyetlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Genelge 02.03.2021
6432834 İşkolu Kodu 8220 Olan İşverenlerle Belirli Mesleklerde Uzaktan Çalışma Yöntemiyle İşbaşı Eğitim Programı Düzenlenmesine İlişkin Genelge 13.08.2020
2021/2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi İstihdamı Hakkında Genelge 02.08.2021
18963 Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Uygulama Genelgesi 05.06.2018
2016/1 Özel İstihdam Büroları Genelgesi
2013/1 Özel İstihdam Büroları Genelgesi 01.01.2013
2019/3 Sosyal Çalışma Programı Genelgesi 21.06.2019
2019/2 Sosyal Çalışma Programı Genelgesi 27.05.2019
2019/1 Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdama Yönlendirilme İşlemleri Genelgesi 10.05.2019
2014/4 Sosyal Yardım-İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Genelge 14.04.2014
2013/1 Toplum Yararına Program Genelgesi 01.01.2013
2022/2 Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge 12.08.2022
2016/1 Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı (SİDEP) Genelgesi 06.06.2016
2016/1 Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız Programının Uygulamasına İlişkin Genelge 15.08.2016
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi Sanayi, Hizmet ve Tarım Sektörleri Uygulama Genelgesi 08.05.2014
2022/1 Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge 24.07.2013
2014/1 Özel Politika ve Uygulamaların Geliştirilmesine İlişkin Genelge 23.01.2014