No Mevzuat Adı Tarihi R.G. Tarihi
2016/4 Asgari Ücret Desteği 10.02.2016
2019/8 Asgari Ücret Desteği Hakkında Genelge 22.03.2019
2018/1 Bir Senden Bir Benden Ücret Desteği Genelgesi 27.06.2018
2020/5 Covid-19 Gerekçeli Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini Hakkında Genelge 11.12.2020
2012/20 Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Hakkında Genelge 20.08.2012
2018/1 Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelge 03.05.2018
2018/2 Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge 11.06.2018
2019/1 Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge 09.07.2019
2020/1 Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge 01.09.2020
2015/1 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge 26.10.2015
2014/2 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge 07.03.2014
2020/4 Engelli, Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İstihdamı Hakkında Genelge 19.02.2020
2014/07 Engellilerin Evde Bakımına Destek İçin Verilen Sosyal Yardımlar Hakkında Genelge 04.06.2014
2012/24 Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Genelge 16.10.2012
2012/26 Evde Bakım Ücreti Geri Ödeme Hakkında Genelge 19.11.2012
2021/1 İç Denetim Faaliyetlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Genelge 02.03.2021
6432834 İşkolu Kodu 8220 Olan İşverenlerle Belirli Mesleklerde Uzaktan Çalışma Yöntemiyle İşbaşı Eğitim Programı Düzenlenmesine İlişkin Genelge 13.08.2020
18963 Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (Megip) Uygulama Genelgesi 05.06.2018
2016/1 Özel İstihdam Büroları Genelgesi
2013/1 Özel İstihdam Büroları Genelgesi
2019/3 Sosyal Çalışma Programı Genelgesi 21.06.2019
2019/2 Sosyal Çalışma Programı Genelgesi 27.05.2019
2019/1 Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdama Yönlendirilme İşlemleri Genelgesi 10.05.2019
2014/04 Sosyal Yardım-İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Genelge 14.04.2014
2013/1 Toplum Yararına Program Genelgesi 01.01.2013
2016/1 Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı (SİDEP) Genelgesi 06.06.2016
2016/1 Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız Programının Uygulamasına İlişkin Genelge 15.08.2016
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi Sanayi, Hizmet ve Tarım Sektörleri Uygulama Genelgesi 08.05.2014
2013/1 Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi 24.07.2013
2014/1 Özel Politika ve Uygulamaların Geliştirilmesine İlişkin Genelge 23.01.2014