Bilgi

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Kapsam

Dayanak

Tanımlar ve kısaltmalar

İKİNCİ BÖLÜM : Başvuru Esasları, Hak Kazanma Şartları

Başvuru esasları

Hak kazanma şartları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ödemeye İlişkin İşlemler

Ödeme süresi ve ödeme tutarı

Genel sağlık sigortası primi ödemeleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

Hak düşürücü sebepler ve yaptırımlar

İşbirliği ve koordinasyon

Yürürlük

Yürütme