BİLGİ

I. BÖLÜM : Sosyal Sigortalar Kanunu İle İlgili Değişiklikler

II. BÖLÜM : Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu İle İlgili Değişiklikler

III. BÖLÜM : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle İlgili Değişiklikler

IV. BÖLÜM : Esnaf Ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle İlgili Değişiklikler

V. BÖLÜM : Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar sosyal sigortalar Kanunu ile ilgili değişiklikler

VI. BÖLÜM : İş Kanunu İle İlgili Değişiklikler

VII. BÖLÜM : İşsizlik Sigortası

İşsizlik sigortasının amaç ve kapsamı ile yetkili, görevli ve sorumlu kuruluşlar

İşsizlik sigortası ile ilgili tanımlar

İşsizlik sigortasına ilişkin genel hükümler

İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler

İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri

İşsizlik ödeneğine hak kazanmanın şartları

İşsizlik ödeneği ödenmesinde hak düşürücü nedenler

Fonun kuruluşu, yönetimi, denetimi, gelirleri, giderleri ile mal ve alacaklarının tabi olacağı hükümler:

İdari para cezaları ile idari işlemlere karşı itirazlar

Yönetmelik

VIII. BÖLÜM : Değiştirilen İbareler

IX. BÖLÜM : Diğer Hükümler

X. BÖLÜM : Kaldırılan Hükümler

Kaldırılan hükümler

İşverenin ödeme aczine düşmesi

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği

Esnaf Ahilik Sandığı

Yürürlük

Yürütme

Kanuna İşlenemeyen Hükümler